Savić, A., Martinović, S., Vlahović, M., Stević, Z., & Volkov Husović, T. 2018 Oct 3. Valorizacija otpadnog sumpora pri sintezi ekološkog samovezujućeg betona. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1