Savić, Aleksandar, Martinović, Sanja, Vlahović, Milica, Stević, Zoran, I Volkov Husović, Tatjana. " Valorizacija otpadnog sumpora pri sintezi ekološkog samovezujućeg betona" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (3 October 2018)