Stević, Zoran, Lazarević, Zoran, Radovanović, Ilija, I Stević, Miša. " Termovizijski pregled elektroenergetike manastira Hilandar" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (3 October 2018)