Stević, Zoran, Ilija Radovanović, Miša Stević, & Dragan Milenković. " Monitoring velikih hidroelektrana primenom termovizije." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 233-237. Web. 12 Aug. 2020