Stević, Zoran, Radovanović, Ilija, Stević, Miša, I Milenković, Dragan. " Monitoring velikih hidroelektrana primenom termovizije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (3 October 2018)