Bijelić, Zdravko, Biljana Milanović, & Mitar Bijelić. " Istraživanje efekata razvoja i proizvodnje energetskih sistema na bazi integrisanog znanja." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 71-75. Web. 6 Jun. 2020