Bijelić, Zdravko, Milanović, Biljana, I Bijelić, Mitar. " Istraživanje efekata razvoja i proizvodnje energetskih sistema na bazi integrisanog znanja" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (12 December 2019)