Karastojković, Zoran, Milesa Srećković, Nikola Bajić, & Zoran Janjušević. " Potrošnja energije i potreba za obrazovanjem kadrova." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 77-82. Web. 14 Jul. 2020