Karastojković, Zoran, Srećković, Milesa, Bajić, Nikola, I Janjušević, Zoran. " Potrošnja energije i potreba za obrazovanjem kadrova" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (13 December 2019)