DIMITRIJEVIĆ, Silvana et al. Ispitivanje korozionih i mehaničkih osobina aluminijuma i njegovih legura dobijenih reciklažom. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 133-139, dec. 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5938>. Datum pristupa: 07 june 2020