Dimitrijević, Silvana, Aleksandra Ivanović, Stevan Dimitrijević, Srba Mladenović, & Uroš Stamenković. " Ispitivanje korozionih i mehaničkih osobina aluminijuma i njegovih legura dobijenih reciklažom." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 133-139. Web. 7 Jun. 2020