Dimitrijević, Silvana, Ivanović, Aleksandra, Dimitrijević, Stevan, Mladenović, Srba, I Stamenković, Uroš. " Ispitivanje korozionih i mehaničkih osobina aluminijuma i njegovih legura dobijenih reciklažom" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (16 December 2019)