Dimitrijević, S., Stević, Z., Ivanović, A., Dimitrijević, S., Marijanović, S., & Dhawan, N. (2020). Upotreba nikla kao međuprevlake u cilju smanjenja kontaktne korozije na električnim kontaktima Al-Cu. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 23-27. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6109