Dimitrijević, S., Stević, Z., Ivanović, A., Dimitrijević, S., Marijanović, S., & Dhawan, N. 2020 Oct 28. Upotreba nikla kao međuprevlake u cilju smanjenja kontaktne korozije na električnim kontaktima Al-Cu. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1