Dimitrijević, Silvana, Zoran Stević, Aleksandra Ivanović, Stevan Dimitrijević, Saša Marijanović, & Nikhil Dhawan. " Upotreba nikla kao međuprevlake u cilju smanjenja kontaktne korozije na električnim kontaktima Al-Cu." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 23-27. Web. 6 Dec. 2021