Dimitrijević, Silvana, Stević, Zoran, Ivanović, Aleksandra, Dimitrijević, Stevan, Marijanović, Saša, I Dhawan, Nikhil. " Upotreba nikla kao međuprevlake u cilju smanjenja kontaktne korozije na električnim kontaktima Al-Cu" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (28 October 2020)