Dimitrijević, S., Dimitrijević, S., Miliciani, M., Kamberović, ., & Cherkezova-Zheleva, Z. (2020). Sinteza srebrnih čestica veličine mikrometra primenjive za debelo filmne kontakte na solarnim ćelijama. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 29-34. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.29