Živković, A., Tomić, N., Vuksanović, M., & Marinković, A. (2020). Sinteza i karakterizacija premaza epoksidne smole sa poboljšanom otpornošću na plamen upotrebom modifikovane taninske kiseline. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 35-42. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.35