Živković, A., Tomić, N., Vuksanović, M., & Marinković, A. 2020 Oct 28. Sinteza i karakterizacija premaza epoksidne smole sa poboljšanom otpornošću na plamen upotrebom modifikovane taninske kiseline. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1