Živković, Andreja, Nataša Tomić, Marija Vuksanović, & Aleksandar Marinković. " Sinteza i karakterizacija premaza epoksidne smole sa poboljšanom otpornošću na plamen upotrebom modifikovane taninske kiseline." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 35-42. Web. 22 Sep. 2021