Živković, Andreja, Tomić, Nataša, Vuksanović, Marija, I Marinković, Aleksandar. " Sinteza i karakterizacija premaza epoksidne smole sa poboljšanom otpornošću na plamen upotrebom modifikovane taninske kiseline" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (28 October 2020)