Savić, A., Stević, M., Martinović, S., Vlahović, M., & Husović, T. (2020). Primena koncepta 3D štampe betona za konstrukciju vetroturbine. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 43-46. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.43