Savić, Aleksandar, Miša Stević, Sanja Martinović, Milica Vlahović, & Tatjana Volkov Husović. " Primena koncepta 3D štampe betona za konstrukciju vetroturbine." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 43-46. Web. 2 Dec. 2021