Savić, Aleksandar, Stević, Miša, Martinović, Sanja, Vlahović, Milica, I Husović, Tatjana. " Primena koncepta 3D štampe betona za konstrukciju vetroturbine" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (28 October 2020)