Savić, A., Stević, Z., Martinović, S., Vlahović, M., & Husović, T. (2020). Termovizijski monitoring toplote vlaženja betona. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 47-50. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.47