Savić, A., Stević, Z., Martinović, S., Vlahović, M., & Husović, T. 2020 Oct 28. Termovizijski monitoring toplote vlaženja betona. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1