Savić, Aleksandar, Zoran Stević, Sanja Martinović, Milica Vlahović, & Tatjana Volkov Husović. " Termovizijski monitoring toplote vlaženja betona." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 47-50. Web. 2 Dec. 2021