Savić, Aleksandar, Stević, Zoran, Martinović, Sanja, Vlahović, Milica, I Husović, Tatjana. " Termovizijski monitoring toplote vlaženja betona" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (28 October 2020)