Đorđević, N., Vlahović, M., Mihajlović, S., & Martinović, S. (2020). Uticaj mehanohemijske aktivacije komponenti na sintezu kordijeritne keramike za primenu u elektronici. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 51-55. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6114