Đorđević, N., Vlahović, M., Mihajlović, S., & Martinović, S. 2020 Oct 28. Uticaj mehanohemijske aktivacije komponenti na sintezu kordijeritne keramike za primenu u elektronici. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1