Đorđević, Nataša, Milica Vlahović, Slavica Mihajlović, & Sanja Martinović. " Uticaj mehanohemijske aktivacije komponenti na sintezu kordijeritne keramike za primenu u elektronici." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 51-55. Web. 6 Dec. 2021