Đorđević, Nataša, Vlahović, Milica, Mihajlović, Slavica, I Martinović, Sanja. " Uticaj mehanohemijske aktivacije komponenti na sintezu kordijeritne keramike za primenu u elektronici" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (28 October 2020)