ĐORĐEVIĆ, Nataša et al. Uticaj vremena relaksacije aktivirane smeše na sintezu keramike za namenu u elektronici. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 57-62, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6116>. Datum pristupa: 06 dec. 2021