Đorđević, N., Vlahović, M., Mihajlović, S., & Martinović, S. (2020). Uticaj vremena relaksacije aktivirane smeše na sintezu keramike za namenu u elektronici. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 57-62. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6116