Đorđević, Nataša, Milica Vlahović, Slavica Mihajlović, & Sanja Martinović. " Uticaj vremena relaksacije aktivirane smeše na sintezu keramike za namenu u elektronici." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 57-62. Web. 4 Dec. 2021