Đorđević, Nataša, Vlahović, Milica, Mihajlović, Slavica, I Martinović, Sanja. " Uticaj vremena relaksacije aktivirane smeše na sintezu keramike za namenu u elektronici" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (28 October 2020)