Đurić, O., Kreculj, D., Živojinović, D., & Vorkapić, M. (2020). Potencijal poljoprivredne biomase u sistemima proizvodnje biogasa u Republici Srbiji. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 63-70. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.63