Đurić, Olivera, Dragan Kreculj, Danijela Živojinović, & Miloš Vorkapić. " Potencijal poljoprivredne biomase u sistemima proizvodnje biogasa u Republici Srbiji." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 63-70. Web. 6 Dec. 2021