Trninić, M. (2020). Gasifikacija ostataka biomase u cilju proizvodnje električne energije. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 71-76. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6120