Trninić, M. 2020 Oct 28. Gasifikacija ostataka biomase u cilju proizvodnje električne energije. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1