Trninić, Marta. " Gasifikacija ostataka biomase u cilju proizvodnje električne energije." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 71-76. Web. 4 Dec. 2021