Trninić, Marta. " Gasifikacija ostataka biomase u cilju proizvodnje električne energije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (28 October 2020)