Vlahović, Milica, Aleksandar Savić, Sanja Martinović, Nataša Đorđević, Zoran Stević, & Tatjana Volkov Husović. " Poboljšanje svojstava betona dodatkom letećeg pepela iz termoelektrane za primenu u geotermalnim sistemima." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 77-86. Web. 2 Dec. 2021