Vlahović, Milica, Savić, Aleksandar, Martinović, Sanja, Đorđević, Nataša, Stević, Zoran, I Volkov Husović, Tatjana. " Poboljšanje svojstava betona dodatkom letećeg pepela iz termoelektrane za primenu u geotermalnim sistemima" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (29 October 2020)