Dragović, N., Vuković, M., & Urošević, I. (2020). Primena obnovljivih izvora energije u zgradarstvu. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 87-94. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.87