Nikolić, Z., & Nikolić, D. (2020). Efikasna sinhronizacija dizel generatora u uslovima promenljive frekvencije. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 95-100. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.95