Nikolić, Z., & Nikolić, D. 2020 Oct 29. Efikasna sinhronizacija dizel generatora u uslovima promenljive frekvencije. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1