Nikolić, Zoran, & Dušan Nikolić. " Efikasna sinhronizacija dizel generatora u uslovima promenljive frekvencije." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 95-100. Web. 29 May. 2023