Nikolić, Zoran, I Nikolić, Dušan. " Efikasna sinhronizacija dizel generatora u uslovima promenljive frekvencije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (29 October 2020)