Vlahović, M., Vlahović, M., & Stević, Z. (2020). Korišćenje obnovljivih izvora – pretvaranje geotermalne energije u električnu. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 101-110. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.101